Vannføring
100.4072 m3
 
Litt under 1 1/2 fot
24.07.2014 11:00:00
Utvikling
Vannutvikling siste døgn fra 101.7024 m3 til 100.4072 m3
Vanntemp
15.69°C
Månen
Flo og fjære
24.07.2014
 
Flo kl 00:46
Fjære kl 19:17
25.07.2014
 
Flo kl 01:30
Fjære kl 07:50
Flo kl 13:53
Fjære kl 19:59
Følg utviklingen av vann og temperatur siste døgn, 3 dager, uke og måned ved å klikke her

The text for this page is not available at the moment. Please try again later.

Copyright 20©12 altaelva.no